Projekts - 30.01.2017

SIA “Light Guide Optics International” noslēdz līgumu par jauna ES līdzfinansēta projekta īstenošanu

SIA “Light Guide Optics International” 2017.gada janvārī ir noslēdzis līgumu ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru par jauna ES līdzfinansēta projekta “Optisko šķiedru apstrādes un komponenšu ražošanas eksperimentālo tehnoloģiju izstrāde” Nr.1.2.1.4/16/A/008 īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt SIA “Light Guide Optics International” (LGOI) produktivitāti un paaugstināt konkurētspēju ārvalstu tirgos, izstrādājot, pārbaudot reālā ražošanas vidē un ieviešot ražošanā eksperimentālu optisko šķiedru atklāto galu dzidrināšanas un augstas precizitātes optisko šķiedru uzgaļu ražošanas tehnoloģiju, lai ražotu augstākās precizitātes un spektrālās precizitātes medicīnas instrumentus. Projekta idejas attīstītājs un īstenotājs ir LGOI, kas darbojas “optisko šķiedru kabeļu ražošanas” nozarē (27.31, NACE 2.0 red.) Arī Projekta īstenošana plānota šajā nozare.

Galvenās Projekta darbības ietver eksperimentāla optisko šķiedru atklāto galu dzidrināšanas un augstas precizitātes optisko šķiedru uzgaļu tehnoloģijas izgatavošanu, uzstādīšanu un tās testēšanu reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību ilgstošas, intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Projekta rezultātā plānots pabeigt (veicot tehniskos uzlabojumus atbilstoši testēšanai) un pārbaudīt eksperimentālu tehnoloģiju, t.i., pieradīt, ka tā darbojas tās galīgajā forma un plānotajos apstākļos.

Projekta rezultātā tiks radīta virkne jaunu produktu:

  • jauna tipa dzidrināti optiskas šķiedras medicīnas instrumenti, kādi līdz šim nav ražoti;
  • ražoto optisko šķiedru savienojumos izmantot augstākās precizitātes savienojumu uzgaļus;

Projektā tiks izveidota 1 jauna P&A darbavieta un turpināti P&A darbi.
Projekta kopējas izmaksas ir 1 200 000 EUR, t.sk. 35% plānots kā ERAF līdzfinansējums.
Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2019.gada nogalei.”

projekts