Projekts - 24.04.2015

SIA „Z-Light” nodot ekspspluatācijā jaunas ražošanas iekārtas.

SIA „Z-Light” 23.07.2014. ir noslēdzis ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līgumu Nr.L-APV-14-0124 par projekta aģentūra” līgumu Nr.L-APV-14-0124 par projekta “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA " Z-Light "” īstenošanu.

Projekta ietvaros uzņēmumā Z-Light jau ir nodotas ekspluatācijā un tiek izmantotas ražošanā sekojošas jaunas ražošanas iekārtas:

  • CNC virpa D20
  • CNC virpa D12
  • Mērmikroskops
  • CO2 lāzera iekārta
  • Spektrofotometrs
  • Stikla apstrādes un kausēšanas iekārta.

Projekta ietvaros vēl tiks ieviestas ražošanā šādas jaunas ražošanas iekārtas:

  • Vertikālais apstrādes centrs, kas jau aprīlī ir piegādāts, pašlaik notiek iekārtu uzstādīšana un darbinieku apmācība;
  • Vienšneku ekstrūders – maisītājs, plānotais piegādes laiks līdz 30.09.2015.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

projekts